Programmering i Scratch

Jeg er på #NKUL og hører om spillbasert programmering med kodeklubben (kidsakoder.no). Språket er utviklet ved MIT og ligger fritt på scratch.mit.edu. Dettr blir et hurtginnlegg skrevet på telefon under foredraget. Les videre

Reklamer

Simuleringer fra universitetet i Colorado

Universitetet i Colorado tilbyr gratis simuleringer på nett gjennom portalen http://phet.colorado.edu. Simuleringene dekker temaer innenfor fysikk, biologi, kjemi, geofag og matematikk. Det finnes mange sider med simuleringer og animasjoner der ute, men denne er foreløpig den jeg har funnet som har størst bredde innenfor naturfagene. En glimrende ting med PhET er at det går an å få simuleringene på norsk om noen har oversatt dem. Hvis ikke er det veldig enkelt å oversette dem selv. Jeg har oversatt en del simuleringer og det tar ikke mer enn ca 15 min pr stk. En laster ned en liten java-fil som en åpner simuleringen i. Da kommer det opp en liste med ord på engelsk som en skriver inn den norske oversettelsen til. Denne lagres som en fil og sendes til PhET slik at de kan legge den ut.  Oversetting og kjøring krever ingen installering av programvare. NDLA har inngått et samarbeid med PhET og skal såvidt jeg har forstått inplementere en del av animasjonene i sin nettløsning. Det jobbes også med å få simuleringene tilgjengelig for iPad.

Jeg har brukt enkelte avsimuleringene i fysikk 1 og fysikk 2. Jeg har brukt dem både i forbindelse med gjennomgang av nytt stoff og som ekstratrening for elevene. Det ser ut til at simuleringer gir et ekstra nivå av forsåelse. Jeg oppfatter at det å greie å se for seg fysikkoppgavene før en begynner å regne på dem er en utfordring for mange. Simuleringer vil kunne hjelpe til i denne visualiseringsprosennen. Det jeg sliter litt med er å få dem til å bruke litt ekstra tid på å se på alle mulighetene som finnes i simuleringene. De blir litt for fort ferdige.

Programmering som digital ferdighet

I forbindelse med et kurs i Teknologi og Forskningslære, gjennommførte jeg rett før jul  et undervisningsopplegg som bla inneholdt en sekvens med programmering i C. En rapport med en diskusjon av undervisningsopplegget kan leses i ToF Undervisningsopplegg TLE

Programmering er som matematikk. En logisk rekke med implikasjoner og beregninger som tar deg med fra et sett med inngangsparametere via gitte lovmessige sammenhenger fram til et svar det kan settes to streker under. Når en gjør dette i en datamaskin er det enkelt å se hvordan sluttresultater endres ved en endring i en eller flere inngangsparametere. Programmering blir dermed flott matematikktrening.  Elevene syntes det var svært motiveende å få prøve seg litt på dette.
Vi hadde en del der det var ganske rett fram hva som skulle progammeres og en økt uten lærer der de hadde anledning til å prøve seg litt mer på egenhånd.
I tilbakemeldingen etter økta uten lærer kom det fram en del interessant. Det viste seg at ca den ene halvparten hadde jobbet målrettet med å få ting på plass i rapporten og å få gjort ferdig den programmeringen vi trengte til dette prosjektet mens den andre halvparten hadde hatt mindre fokus på det de egentlig skulle jobbe med. De hadde brukt tiden på å utforske flere muligheter i programmeringsspråket. Det kom også ønsker å få jobber mer med programmering og eventuelt få låne med seg et arduinokort hjem. Utforskende undervisning beskrives bla i, van Marion & Strømme: Biologididaktikk (2008). Den består i å gi elevene mulighet til: «Å lure på», «å ville vite» og «å finne ut av». Som nevnt var det stor undring og vitebegjærlighet omkring temaet programmering. Men det kom også fram en distinkt forskjell mellom forskjellige elevtyper. Howard Gardner skriver om multiple intelligenser og definerer åtte forskjellige «entry points», innfallsporter til å tenne en gnist til læring hos den enkelte elev.  I denne sammenhengen kan navnes «logisk-matematisk intelligens» som har å gjøre med evnen til logisk analyse av problemer og matematisk analyse. Det er muligens denne gnisten som tennes når en utforsker dataprogrammenes strengt logiske oppbygging og de strenge reglene som gjelder for syntaks.
Albert Einstein sa (litt forenklet): «Gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere»  I programmering kan en starte med det helt enkle for å bygge ut dette med mange alternativer hvis noe utforutsett skulle skje. Programmering ligner og  på det upersonlige og formelle språket vi ønsker at elevene skal benytte sår de skal skrive rapporter.