Jeg har undervist i kjemi 2 i Nettskolen i SørTrøndelag i snart to år. Undervisningsmetodene har variert litt, men jeg har etterhvert kommet fram til et opplegg som fungerer brukbart. I denne posten vi jeg beskrive opplegget og argumentere for de løsningene jeg har valgt. Følgende elementer inngår i opplegget:
Jeg har lagt utundervisningsvideoer på et åpent nettsted (http://sites.google.com/site/kjemi2stfk) Videoene er stort sett basert på en PowerPoint og tatt opp med Screencast-o-matic. Jeg har også lagt ut videoer med løsningsforslag til øvingsoppgaver og til enkelte tidligere prøver og eksamener. Videoer kan aldri bli det samme som å ha toveiskommunikasjon med en lærer i klasserommet, men en video kan en se når en vil og så mange ganger en vil. Jeg prøver å begrense videoen til å ikke vare så mye mer enn 6-7 minutter. Dette er nok litt mer enn anbefalt lengde for slike videoer, men kjemielever er ofte litt over gjennomsnittet motivert. Jeg har noen elever på egen skole som følger nettundervisningen og etter jul har jeg hatt noen rene forelesningstimer som jeg har filmet med mobiltelefon og lagt på det samme nettstedet. Flere av elevene har kommentert at det fungerer bedre med en video av læreren på tavla enn når jeg filmer en PowerPoint og har med et bilde av meg selv i et hjørne. I tillegg til videoene legger jeg ut noen lenker til animasjoner og undervisningsopplegg som finnes på andre nettsider, bla viten.no. Det fines mye bra der ute, men det er en utfordring å finne ting som passer direkte til det kompetansemålet og det nivået vi er på.
Alle elevene må i tillegg ha en lærebok. Det finnes tre læreverk i kjemi og de har hver sin kapittelinndeling. Jeg har valgt en mellomting mellom de tre. Videoene har henvisning til sidetall i lærebøkene og det spiller ingen rolle hvilken lærebok en bruker.

Elevene får et tema og et sett med oppgaver hver uke. Oppgavene legges i it’s learning som pdf og i et delt OneNotedokument. På den måten kan elevene synkronisere oppgavedokumentet med OneNote på egen maskin og de får oppgaver, besvarelse og fasit på et sted. Her har de også muligheten til å hjelpe hverandre i det de kan ha besvarelsene som et samskrivingsdokument.

Jeg har lagt ut en del ukequizer med flervalgspørsmål i it’s learning. Her er det muligheter for å legge inn automatisk retting samt en tilbakemelding på hvorfor svaret er rett eller feil. De kan gå gjennom oppgavene flere ganger og bør til slutt kunne få alt rett. På den måten kan quizene også gi formativ vurdering.

SnapChat er godt egnet for å få elevene til å øve på korte og presise formuleringer og kan benyttes som avveksling til andre innleveringsformer. Vi har brukt det noen ganger for å forklare enkle kjemiske prinsipper eller reaksjoner.
For å få mulighet til mer muntlig trening har jeg latt elevene levere inn videoer der de forklarer ulike kjemiske reaksjoner. Tilbakemeldingen har de fått i form av en ny video der jeg filmer deres video og meg selv som kommenterer. Jeg har brukt dette i flere fag og har fått tilbakemeldinger om at dette er fin trening til muntlige prøver. Les mer i dette blogginnlegget.

I kjemi er laboratorietrening en sentral del. VI har hatt tre dager med laboratoriejobbing på Gløshaugen. Her har vi fått mulighet til å gjennomføre noen litt større forsøk. I tillegg har elevene gjort noen mindre forsøk på egen skole. Dette har vært forsøk basert på pakkeløsningene som Øyvind Skaugrud har lagt ut på www.ska-as.no.

Både formativ og summativ vurdering er en ekstra utfordring når elevene undervises via nettet. Vi har hatt samtaler direkte, på telefon og på Lync. Jeg forsøker og å skrive godt med kommentarer på prøvene. De har 1-2 skriftlige prøver og en heldagsprøve hvert semester.
Jeg har oppmuntret til samskriving av notater og oppgaver, men ikke lagt inn noe krav om dette. Notatskriving og oppgaveløsing blir mer effektivt og lærerikt om elevene går sammen i grupper på tre som jobber i samme dokument. Det vil kanskje være litt tungt å komme i gang med dette om de ikke kjenner hverandre fra før, men det kan ligge mye god motivasjon i et slikt samarbeid. Jeg prøver ut samskriving i to ordinære fysikk-klasser på Røros og kommer med et blogginnlegg om dette prosjektet ca en uke etter påske.