Quizverktøyet Kahoot er utviklet ved NTNU og er fritt tilgjengelig. En kan lage egne, eller kopiere andres quizer på getkahoot.com. Derfra kjøres quizen på prosjektor i klasserommet og svarene gis enten på en app for androidtelefoner eller på kahoot.it. Svaralternativene vises i fargede bokser med et lite symbol og eleven må trykke på tilsvarende rute på sin enhet.
Det er fire svaralternativer for hvert spørsmål og en kan få inntil 1000 kahoots for rett svar om en svarer raskt. Jo lenger tid en bruker, jo færre kahoots. Makstiden stilles inn når en lager quizen. Etter hvert spørsmål kommer det opp en liste med de fem beste så langt.
En bør være oppmerksom på at teknikken kan svikte. Enkelte elever kan miste kontakten og må logge seg på om igjen. Dette MÅ en advare elevene om på forhånd slik at ikke skuffelsen blir for stor (det kan den bli, særlig om en ligger på topp fem)

Elevene synes det er knallgøy å konkurrere på denne måten. Etter at quizen er gjennomført, kan en laste ned resultatene i en ExCel-fil. Om en jobber litt med spørsmålene og svaralternativene kan en dermed få kartlagt hvordan forståelsen er så langt og hva en må jobbe mer med. En kan og risikere at elevene får økt motivasjonen for å jobbe med faget.

Reklame