Kjemirapport på Snap

Snapchat er en bilde/videochattetjeneste der meldingen blir borte etter at den er lest. Det er heller ingen enkel mulighet til å lagre sendte meldinger.

Jeg har oppfordret kjemielevene til å sende videsnap der de bruker de ti sekundene til å filme en kjemisk reaksjon og samtidig forklare hva som skjer. Jeg har presisert på at de skal vektlegge bruk av faguttrykk og presise formuleringer.  Dette kan selvfølgelig ikke erstatte vanlig rapportering og det er en særdeles uvitenskapelig dokumentasjonsform, men for å trene på å formulere seg muntlig er det helt supert. De får kun den tilmålte tiden og må på forhånd tenke gjennom hva de skal si. Når jeg ikke har mulighet til å høre gjennom mer enn en gang, blir dette kun en treningssituasjon. Elevene vet at jeg ikke har mulighet til å sette karakter på dette. Det blir dermed kun treningsom får en formativ vurdering. 

Erfaringen min er at elevene har lav terskel for å brule SnapChat også til dette.

Videorapport i Fysikk

Gjennomføring:
I høst har jeg forsøkt to ganger å la elevene levere videorapporter som jeg filmer og kommenterer i en ny video. Vi bruker it’s learning. Jeg har lagt opp innleveringen som en test, slik at de kan bruke det innebygde videoverktøyet i it’s. Den første gangen fungerte dette greit.Den andre gangen fikk en del elever prøblemer med at etter de hadde tatt opp video, kom det melding om «ugyldig mediefil». Dette har vi tatt opp med it’s.
For å lage kommentarer på elevenes videofiler, har jeg brukt screencast-o-matic. Dette er et program som kan filme hele eller deler av skjermen, samt et bilde av meg via webkamera. Den ferdige videoen med kommentarer har jeg lastet opp til screencast-o-matic serveren med privat lenke, slik at bare den aktuelle eleven finner videoen.

Erfaringer:
Det er mange muligheter når elevene skal lage video. Det som fungerte best, var når de brukte screencast-o-matic og lastet opp videoen enten til youtube eller screencast-o-matic. Når de gjør det, kan de enkelt vise fram grafer og annet som de lager digitalt. Når en i tillegg får med bilde av eleven, får en et bedre inntrykk av graden av forståelse. Vi hadde muntlig prøve i fysikk før jul med forholdsvis gode resultater. Flere av elevene kommenterte at videorapportering var svært god trening til muntlig prøve.
Elevvideoene var 3-9 minutter lange. Når teknikken fungerte greit, kunne jeg gå rett på og kommentere mens jeg så gjennom videoen første gang. Når jeg i tillegg hadde lastet opp kommentarvideoen og sendt en epost med videolenke til eleven, hadde jeg brukt 15-20 minutter på hver video. Dvs noe mer enn jeg vanligvis bruker på å gå gjennom en labrapport.
En del av elevene hadde laget ganske detaljerte manus for de sa på videoen. For å gjøre det mer reelt i forhold til muntlig prøve/eksamen burde jeg ha poengtert at de kun burde hatt en stikkordsliste som manus.
Utbyttet for elevene var at de fikk en annen type trening enn de vanligvis får ved å skrive en labrapport.
Nedenfor har jeg tatt med et lite utdrag at starten og avsluttningen på en ferdig redigert rapport. Bildekvaliteten på dette er desverre noe dårligere enn på orginalen.

Blogging som rapportform i fysikk

Nå har vi forsøkt blogging som rapportform i fysikk 1. Forsøket skulle gi svar på følgene: Stemmer det at bremselengden blir fire ganger så lang når farten er dobbelt så stor. Eller sagt på fysikkspråket: Er bremselengden proporsjonal med kvadratet av farten.

Forsøket ble gjort med ultralyd avstandsmåler og Capstone dataloggerprogram fra Pasco.  Som testobjekter brukte de tørrisklumper eller kaffekopper som ble sendt bortover en lang pult. i Capstone leste de av fart og bremsestrekning i flere omganger slik at de kunne variere farten. Deretter plottet de bremsestrekning mot kvadratet av farten for å undersøke om dette ble punkter omtrent på en rett linje.

I bloggrapporten skulle de ha med en innledning, beskrivelse av gjennomføringen, grafen de plottet og kommentarer til grafen.  Jeg valgte å si at de skulle lage en anonym bloggadresse med tanke på at de etterpå skulle kommentere hverandres blogger. De greier sikkert greier å gjette seg til hvem en del av de andre bloggene tilhører om de prøver hardt på dette, men jeg regnet med at det ville være enklere å være objektive i kommentarene på den måten. I tillegg ligger jo dette åpent på Internett og innlevert skolearbeid er jo ellers ikke offentlig tilgjengelig med navn.

I dag 14. jan har elevene fått liste over alle bloggene med beskjed om at de skal legge inn kommentar på to av de andre bloggene. De skal finne blogger som ikke har to kommentarer fra før slik at alle blir kommentert. Hensikten med kommentarene skal være å gi faglig konstruktive framovermeldinger til medelevene. Etter at de er ferdige med å kommentere hverandres blogger skal jeg gå gjennom og eventuelt kommentere litt mer.  Etter dette skal de få en anonym spørreundersøkelse der jeg ønsker å få en vurdering av læringsutbyttet i de forskjellige fasene. Resultatet av denne legges ut her.

Bloggadresser:

http://bremsearbeid.blogg.no/
http://alleskalmed.blogspot.no
http://fyzick.blogg.no
http://iheartphysics.blogg.no/
http://wienerstang.blogspot.no/
http://rosabloggnr1.blogg.no
http://kline.blogg.no/
http://aeinstein.blogg.no
http://rorosinggettingwet.blogg.no/
http://barbiegirl69.blogg.no/
http://awesomefysikkblogg.blogg.no/
http://forsokifysikkmedtorris.blogg.no/
http://sintefysikere.blogg.no/
http://torriskungen.blogg.no/
http://ichbineinnordmann.blogg.no/1389567539_fysikk.html
http://torrisfysikk.blogg.no/
http://www.rosafysiker.blogg.no
http://fysikkerbra.blogg.no/