Undervisning med innlagt quiz

Om bruk av åpne nettjenester i undervisningen.

Jeg har gjort noen forsøk på å kombinere gjennomgang av fagstoff med Kahootquiz. Jeg starter Kahooten med noen repetisjonsspørsmål for å sjekke at de fleste er med og for å få en diskusjon rundt ting som er uklart. Deretter begynner jeg gjennomgangen på tavla og putter inn Kahootspørsmål underveis. Jeg har vekslet mellom rene faktaspørsmål, utregninger og spørsmål der de er nødt til å sette ny kunnskap i forbindelse med ting de skal ha lært fra før. Foreløpig har jeg prøvd dette i fysikk og i matematikk.

Fordelene med Kahoot som Quiztjeneste er at det er enkelt å lage oppgaver og at det finnes mye bra fra før som er bra som utgangspunkt for å lage egne quizer. Selv om det er gratis, er det helt fritt for reklame. En kan og legge inn Youtubevideoer i spørsmålene. Når jeg har brukt Kahoot tidligere, har jeg gjort det som en rein Quiz. Problemet med det er at det kan bli litt for mye konkurransebiten kan gå ut over læringen. Med «suggererende» Kahootmusikk på høyt volum er det ikke alltid like enkelt å få fram refleksjoner over de enkelte spørsmålene, men det motiverer til innsats i faget.

Det krever en del trening å få flyt i dette. Jeg er vant til å improvisere en del i tavleundervisningen, men dette må jeg skjære ned på når jeg kombinerer med Kahoot. Det vil nok også kreve litt trening for elevene å veksle fram og tilbake mellom fagstoff og quiz på denne måten, men det kommer etter hvert. De løpende tilbakemeldingene jeg får og motivasjonen til å være konsentrert, er helt uvurderlig. Så kan det diskuteres hvordan dette skal brukes i vurderingsarbeidet. Jeg liker å gjøre det uformelt og lagrer ikke resultatene for hver enkelt elev. Derimot blir resultatet en tilbakemelding til hver enkelt elev og går dermed inn i kategorien «vurdering for læring»

For å lage Kahoot’s: www.create.kahoot.it

For å delta i en Kahoot: www.kahoot.it

 

Advertisements

ClassMarker – Flervalgspørsmål på nett

Jeg underviser i kjemi på nett og har en nettside der jeg blant annet bygger inn instruksjonsvideoer og flervalgsspørsmål fra ClassMarker. Jeg har også forsøkt andre systemer, men funnet ut at dette fungerer ok til mitt bruk. Jeg har kun brukt gratisversonen. Her kan en lage tester med ulike spørsmålstyper. Testen kan være anonym eller en kan  la elevene logge seg inn og definere dem inn i klasser. På denne måten kan en følge progresjonen til hver elev godt. Jeg har valgt å bruke dette kun som et øvingsverktøy for elevene og bruker andre verktøy for å vurdere måloppnåelse.

En litt irriterende ting når en jobber med å lage testene er at lenkene til  verktøyene som bare finnes i den betalte versjonen er synlige også når en kun bruker gratisversjonen. Når en trykker på de kommer det bare et pop-up vindu med informasjon om hva hvike verktøy som er tilgjengelige i de forskjellige versjonene. Om en ønsker den betalte versjonen (som er ganske dyr), får en  flere muligheter både til å lage mer avanserte tester og til ha mange flere elever.

I den betalte versjonen er det også mulig å gi automatiske tilbakemeldinger. Problemet er at det blir lik tilbakemelding på alle svarene som er feil. Når en lager svaralternativer til flervalgsoppgaver, prøver en gjerne å lage et svar for hver felle eleven kan komme til å gå i. Det ville derfor ært fint med forskjellige tilbakemeldinger for hvert svaralternativ. Denne muligheten finnes for eksempel i it’s learning

Testen kan bygges inn som vist nedenfor. Når en er ferdig med å legge inn spørsmålene trykker en på lenkesymbolene og velger alterntivet: embed(innbyggings)-lenke. Denne lenken som starter med «<iframe», limes inn i html-koden på den nettsiden der en skal ha undersøkelsen. Jeg har lagt det inn etter undervisningsvideoene slik at elevene kan teste seg selv umddelbart etter at de har sett videoene. Se et eksempel her. Til de andre kapittelene ligger flervalgspørsmålene i it’s learning, men jeg kommer til å legge fler testspørsmål på nettsiden etterhvert