I dag er en merkedag for Einsteins generelle relativitetsteori. Det er 100 år siden Sir Arthur Eddington observerte stjerner tett inntil sola under en solformørkelse. Han så at lyset ikke gikk rett fram, men at lysbanen ble påvirket av solas gravitasjon. Kun måneder etter første verdenskrig, bekreftet den engelske astronomen at den tyske jøden Einstein hadde rett. Englands store helt, Isaac Newton, måtte korrigeres og forståelsen av universet ble totalt forandret.
Eddington studerte solformørkelsen på øya Principe vest for Afrika. Han tok bilde av sola under formørkelsen og siden den var svart, ble stjernene i bakgrunnen med på bildet. Når han sammenlignet dette bildet med et bilde tatt av de samme stjernene uten sola til å forstyrre, så han at stjernenes posisjon var endret. Med sola mellom seg og stjernene hadde lyset fra stjernene gått i en liten bue rundt sola. Lysets bane ble altså avbøyd av solas gravitasjon på samme måte som når jorda går i bane rundt sola.