Snapchat er en bilde/videochattetjeneste der meldingen blir borte etter at den er lest. Det er heller ingen enkel mulighet til å lagre sendte meldinger.

Jeg har oppfordret kjemielevene til å sende videsnap der de bruker de ti sekundene til å filme en kjemisk reaksjon og samtidig forklare hva som skjer. Jeg har presisert på at de skal vektlegge bruk av faguttrykk og presise formuleringer.  Dette kan selvfølgelig ikke erstatte vanlig rapportering og det er en særdeles uvitenskapelig dokumentasjonsform, men for å trene på å formulere seg muntlig er det helt supert. De får kun den tilmålte tiden og må på forhånd tenke gjennom hva de skal si. Når jeg ikke har mulighet til å høre gjennom mer enn en gang, blir dette kun en treningssituasjon. Elevene vet at jeg ikke har mulighet til å sette karakter på dette. Det blir dermed kun treningsom får en formativ vurdering. 

Erfaringen min er at elevene har lav terskel for å brule SnapChat også til dette.