Jeg har laget en del undervisningsvideoer i diverse realfag. I Fysikk 1 og i Kjemi 2 er det nogenlunde komplett. I andre fag er litt mer delvis. Her er enkleste måte for å finne de forskjellige:

Kjemi 1:
Termodynamikk
Quiz med spørsmål fra første runde i Kjemi-OL,
quizen gir deg til tilfeldig valgte oppgaver fra forskjellige år og etter at du har svart, dukker det opp en lenke med forklaring på oppgaven. Passer fint til repetisjon av fagstoffet i K1

Kjemi 2:
Nettside med kapittelinndeling

Kjemi-Ol, Andre runde (God forberedelse til skriftlig eksamen K2)

Fysikk 1
Innledning
Mekanikk
Bølger og mikrofysikk
Termofysikk, astrofysikk og kosmologi
Elektrisittet og teknologi

Quiz med spørsmål fra første runde i Fysikk-OL,
quizen gir deg til tilfeldig valgte oppgaver fra forskjellige år og etter at du har svart, dukker det opp en lenke med forklaring på oppgaven. Passer fint til repetisjon av fagstoffet i F1, (men noen av oppgavene er fra starten av F2)

Fysikk 2
Nettside med kapittelinndeling

Naturfag, NAT1001:

Geografi, GEO1001 (kun noen få):
Kulturgeografi