Denne høsten har jeg startet så smått med nettundervisning i Fysikk 1 og matematikk 1T på Nordic open online academy, NooA 

Elevene får undervisning og veiledning gjennom læringsplattformen Moodle og melder seg opp til eksamen som privatist i eget fylke.

Fysikkurset er i stor grad basert på videoer og annet fagstoff som jeg har laget selv. Kurset består av fem moduler: Forskning, mekanikk, bølgefysikk, termofysikk/astronomi og elektrisitetslære.

Matematikk 1T bygger stort sett på undervisningsmateriell fra NDLA og har fire moduler.

Etter hver modul besvares et oppgavesett som jeg ser over og skriver kommentarer til Kommentarene skal gi råd om hva/hvordan eleven bør jobbe videre samt hva  som kreves av tilsvarende oppgaver til eksamen.

Det er og mulig å kjøpe personlige veiledingstimer. Dette foregår via plattformen appear.in som hverken krever innlogging eller noen form for opplæring. Elevene oppfordres til å logge seg på både på en pc og en telefon. På den måte blir det enkelt å vise fra oppgaveløsninger en jobber med. Les mer om veiledningstimer  her.