Digital formativ vurdering.
I dette innlegget skal jeg ta for meg tre digitale tjenester som gir muligheter for formativ vurdering.
Google Forms – ProProfs Quiz – Socrative 

De pedagogiske fordelene med dette er at elevene kan jobbe i litt forskjellig tempo og de har muligheten til å gjøre det hjemmefra om de av en eller annen grunn er borte fra skolen. Testene kan og veldig enkelt deles med andre og det går an å gjøre de åpent tilgjengelig. Jeg har brukt verktøyene i forskjellige klassetrinn og fag på vgs. Hovedmålet med vurderingsformene er å gi elevene mer trening i anvendelse av fagstoffet og at de skal få en umiddelbar tilbakemelding på det de har gjort.

Samskriving av Quiz med Google Forms
Google Forms er ikke et egentlig Quizverktøy, men det gir mulighet til samskriving. Jeg ser for meg et opplegg der en klasse deles i to deler og at hver del av klassen lager en quiz til den andre halvdelen. Dette bør gjøres etter at fagstoffet er gjennomgått og diskutert i timene slik at de har grunnlag for å lage gode spørsmål. Elevene kan lage spørsmål alene eller sammen. Når de skal legge til et nytt spørsmål lager de dette på en ny side ved å trykke på «Page Break» som vist nedenfor:
AddItem

Elever liker godt å få umiddelbar tilbakemelding og ved å legge hvert spørsmål, kan en gjøre det slik at de kun sendes videre til neste side om de svarer rett. Se hvordan på bildet nedenfor:

Quizspørsmål

Jeg har laget en eksempelquiz. Gå inn her for å legge til spørsmål i quizen og gå inn her for å ta den.

Repetisjon av fagstoff med Quiz-verktøyet i ProProfs
ProProfs inneholder en rekke tjenester som kan brukes i øvings og vurderingssammenheng. En kan bygge inn videoer, slidesheare-objekter, animasjoner osv i spørsmålene vha en iframe-kommando. Et eksempel på dette finnes her. Elevene kan lage seg egne brukere for å ta testene eller bruke dem annonymt som øving. En kan selvfølgelig lage lignende opplegg i egen LMS, men dette blir litt lite fleksibelt. Bruk av et åpent system gjør det og svært enkelt å dele med andre. Om en vil ha litt mer kontroll, kan en bygge hele Quizen inn i egen LMS.

Lagkonkurranse i Socrative
Socrative er et enklere digitalt Quizverktøy som også kan brukes fra Android- og iOS-enheter. Systemet gir mange muligheter, bla kan det kjøres som en lagkonkurranse. En legger da mange spørsmål inn i en bank og deltagerne får nye spørsmål fortløpende. Resultatet kan vises på skjerm i form av vandrende bjørner. For hver gang noen på gruppa svarer rett på et spørsmål, rykker bjørnen et hakk fram. Det laget som kommer lengst vinner. Socrativespørsmål kan lages ved at en først laster ned en ExCel-mal der en skriver inn spørsmål og svar og så laster filen opp igjen. Det er veldig praktisk å også ha spørsmålene lagret lokalt. En får god oversikt og det blir enkelt å kopiere spørsmål mellom forskjellige quizer.

Hvordan er det mulig å bruke digitale tester i din egen undervisning for å tilrettelegge for læring? Du skal nå beskrive minst tre opplegg på formativt bruk av digitale tester, satt inn i din egen undervisningssammenheng. I oppgave 2 skal du realisere et av disse oppleggene i praksis, du kan jo ha det i mente når du jobber med oppgave 1.

Skriv dette som et eller flere blogginnlegg.

Ta med følgende momenter i beskrivelsen av hvert opplegg:
◾Kontekst: En kort beskrivelse av den aktuelle undervisningssituasjonen slik at leseren forstår konteksten opplegget gjelder for.
◾Overordnet mål for opplegget du nå skisserer.
◾Krav til forberedelse fra lærerens side.
◾Beskrivelse av hvordan gjennomføringen bør foregå rent konkret.
◾Fordeler med opplegget og pedagogiske gevinster.
◾Mulige fallgruver du ser for deg.
◾Eventuelt andre ting du mener det er viktig å få fram.

Beskrivelsen skal være såpass detaljert og konkret at en vilkårlig lærer (som underviser samme fagfelt som deg) skal kunne lese beskrivelsen og ta opplegget i bruk uten problemer. Typisk lengde er en halv til en A4-side for hvert opplegg, men det er vanskelig å si nøyaktig. Innholdet er viktigst!

Du kan selvsagt bli inspirert av lærestoffets eksempler. Oppgaven krever at du tenker kreativt, helhetlig, konkretiserer lærestoffet og viser evne til å sette det inn i din situasjon.

Dersom du ikke er lærer eller underviser selv, så ta utgangspunkt i et tenkt opplegg så godt du kan.