Røros vgs er en av 15 skoler i Norge som sammen med like mange skoler i resten av Europa, er med i prosjektet «Aerosols in Europe»

AerosolerAerosoler er partikler mindre enn 10 mikrometer og finnes overalt i atmosfæren. De gjør himmelen blå og kveldssola rød, men er også en trussel mot luftkvalitet og klima. Aerosolene har både naturlig og antropogent opphav.

Det er behov for  bedre svar på en rekke spørsmål omkring aerosoler. Blant annet dannelse, transport, påvirkning på skydannelse, jordens strålingsbalanse og klima. Vi får lov til å være med på å finne bedre svar på spørsmålene ved å gjøre målinger av solinnstrålingen mange steder rundt i Europa over et lengre tidsrom.

Dette prosjektet vil utgjøre en del av faget Teknologi og Forskningslære på studieforberedende. Elevene skal gjøre målinger og skrive rapport i samarbeid med elever fra en skole et sted i Europa. Samarbeidspartnere er CICERO og Naturfagsenteret. Internasjonalt er det en del av The Globe Project. Prosjektet har en varighet på tre år.

Les mer på: https://www.globe.gov/web/europe-aerosols-campaign/overview