De siste tre ukene har elevene i fysikk 1 og i fysikk 2 jobbet samskrivingsbasert. Temaene har vært henholdsvis halvledere og teknologi. Dette er temaer der det ikke er veldig stort behov for formelbruk og utregninger så jeg tenkte dette var greie temaer for å prøve ut mer samskriving. Det tar litt tid i starten før de får laget seg google-dokumenter og får satt riktige delingsinnstillinger, men en henter igjen det på økt effektivitet etterhvert. Jeg delte inn i grupper på to og tre og vi brukte todaysmeet.com for å dele lenker til alle dokumentene i klassen. De fleste stilte inn dokumentet slik at alle med lenka kunne se og kommentere, mens bare de på gruppa fikk redigere. Motivasjonen for å prøve samskriving var god i begge gruppene. Jeg så gjennom dokumentene etter den første økta og alle var kommet i gang med notater og oppgaveløsing. De bruker bildesøk i Google aktivt og finner gode skisser og figurer som de limer inn i notatene.

De siste to ukene har vi gjennomført en evaluering ved hjelp av en anonym spørreundersøkelse i google. Resultatene spriker ganske mye og det er vanskelig å trekke gode konklusjoner med det forholdsvis spinkle datamaterialet. Ca halvparten av eleven bruker OneNote som arbeidsbok og på spørsmål om de har forsøkt samskriving tidligere svarer 4/10 at de har prøvd det litt. I gjennomsnitt svarer de at samskriving omtrent like effektivt som tidligere når de skal ta notater, men litt mer tungvint når det kommer til oppgaveløsing i fysikk. Videre mener de at det er litt under middels sannsynlig at de kommer til å ta i bruk samskriving i andre fag og at det er litt over middels sannsynlig at de vil ta det i bruk i senere studier.

Jeg har brukt en del energi på å stresse bruken av samskriving i disse timene, men ser at de har en del praktiske problemer i oppstarten av ny time. Hvor var dokumentet? Hvordan gjorde vi dette igjen? osv. Samtidig har de muntlige kommentarene underveis vært forholdsvis bedre enn det svarskjemaet viser. Kanskje fordi det er de mest positive som uttaler seg. Jeg tror elevene må gjennom en prosess for å bli vant arbeidformen, og dette må skje over tid.

Til høsten har skolen planer om å sette i gang prosjektet «Skriving i alle fag» i en del klasser. Prosjektet er beskrevet av Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning. I en fil på denne siden fant jeg skrivehjulet:

Skrivehjulet
http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Smidt_Ti_teser.pdf

En del av punktene formelig «skriker» SAMSKRIVING.

Målet mitt nå er å få innført prosjekt «SAMSKRIVING I ALLE FAG»
Vi må kunne få til det i minst en klasse til høsten. Skrivesenteret har laget gode undervisningsressurser med tips til hvordan en kan komme igang med samskriving i forskjellige klassetyper.