Alle kjemielever bør ta i bruk ChemSketch  til tegning av organiske molekyler. Grunnversjonen i programmet er gratis og det er enkelt å komme i gang. For ansatte og elever i Sørtrøndelag fylkeskommune finnes det på nedlastingsmenyen.

I organisk kjemi er det avgjørende at en greier å visualisere den tredimensjonale strukturen for å forstå molekylets egenskaper og for å kunne forutse hva slags kjemiske reaksjoner en kan forvente. I ChemSketch kan en først tegne molekylene og så eksportere dem til  3D-visning. Der kan en snurre dem rundt og studere dem fra alle kanter. Om molekylet består av færre enn 50 atomer kan en og få automatisk navnsetting (i den betalte versjonen kan en navnsette større molekyler).

Nedenfor er det en video med en innledende oversikt over funksjonene. Her kan du finne videoer med beskrivelse av flere funksjoner i programmet.