Nå har vi forsøkt blogging som rapportform i fysikk 1. Forsøket skulle gi svar på følgene: Stemmer det at bremselengden blir fire ganger så lang når farten er dobbelt så stor. Eller sagt på fysikkspråket: Er bremselengden proporsjonal med kvadratet av farten.

Forsøket ble gjort med ultralyd avstandsmåler og Capstone dataloggerprogram fra Pasco.  Som testobjekter brukte de tørrisklumper eller kaffekopper som ble sendt bortover en lang pult. i Capstone leste de av fart og bremsestrekning i flere omganger slik at de kunne variere farten. Deretter plottet de bremsestrekning mot kvadratet av farten for å undersøke om dette ble punkter omtrent på en rett linje.

I bloggrapporten skulle de ha med en innledning, beskrivelse av gjennomføringen, grafen de plottet og kommentarer til grafen.  Jeg valgte å si at de skulle lage en anonym bloggadresse med tanke på at de etterpå skulle kommentere hverandres blogger. De greier sikkert greier å gjette seg til hvem en del av de andre bloggene tilhører om de prøver hardt på dette, men jeg regnet med at det ville være enklere å være objektive i kommentarene på den måten. I tillegg ligger jo dette åpent på Internett og innlevert skolearbeid er jo ellers ikke offentlig tilgjengelig med navn.

I dag 14. jan har elevene fått liste over alle bloggene med beskjed om at de skal legge inn kommentar på to av de andre bloggene. De skal finne blogger som ikke har to kommentarer fra før slik at alle blir kommentert. Hensikten med kommentarene skal være å gi faglig konstruktive framovermeldinger til medelevene. Etter at de er ferdige med å kommentere hverandres blogger skal jeg gå gjennom og eventuelt kommentere litt mer.  Etter dette skal de få en anonym spørreundersøkelse der jeg ønsker å få en vurdering av læringsutbyttet i de forskjellige fasene. Resultatet av denne legges ut her.

Bloggadresser:

http://bremsearbeid.blogg.no/
http://alleskalmed.blogspot.no
http://fyzick.blogg.no
http://iheartphysics.blogg.no/
http://wienerstang.blogspot.no/
http://rosabloggnr1.blogg.no
http://kline.blogg.no/
http://aeinstein.blogg.no
http://rorosinggettingwet.blogg.no/
http://barbiegirl69.blogg.no/
http://awesomefysikkblogg.blogg.no/
http://forsokifysikkmedtorris.blogg.no/
http://sintefysikere.blogg.no/
http://torriskungen.blogg.no/
http://ichbineinnordmann.blogg.no/1389567539_fysikk.html
http://torrisfysikk.blogg.no/
http://www.rosafysiker.blogg.no
http://fysikkerbra.blogg.no/